Tårnuret

I kirketårnet hænger også tårnuret. I 2006 havde uret voldt specielt mange problemer - det gik i stå i tide og - især - utide, og til sidst blev menighedsrådet opfordret til at rette henvendelse til Nationalmuseet i håb om at blive sat i forbindelse med en sagkyndig på området. Den sagkyndige var tårnurmager Jens Søren Frausing - han kom og besigtigede uranlægget, og kom med en formodning om, at uret kunne være fremstillet at Jens Olsen - ham med verdensuret, der står på Københavns Rådhus. Denne formodning viste sig at holde stik. Beviset fandt Jens Søren Frausing på Løvenborg Slot, der har et tårnur, som med sikkerhed vides at være fremstillet af Jens Olsen, og de to værker er ned til mindste detalje identiske. Pludselig havde kirken ikke bare et tårnur, men en lille kostbarhed, og et klenodie, der skal passes godt på.

Det har ikke været muligt at datere uret, men ifølge Stadsarkivet donerede Odense Byråd uret til kirken i forbindelse med indvielsen i 1902 ... længe inden Jens Olsen for alvor blev berømt. Hans verdensur blev først realiseret og sat igang i 1955, 10 år efter hans død.

Efter at have hængt i kirketårnet siden 1902 er Jens Olsen nu blevet træt i armene, og uret går helt tilfældigt - vi har derfor sat det  istå kl. 12, og er i gang med at undersøge muligheden for at få uret digitaliseret. Det er en længere proces, da der skal involveres en del instanser for overhovedet at få lov til at lave ændringen ... og så skal vi jo også finde de økonomiske midler.

Forhåbentligt lykkes vores anstrengelser, så man igen kan løfte blikket på kirketårnet og se hvad klokken er slået.