Krucifikserne

I den østre korsarm ses et krucifiks fra 1940, udført af billedskæren Robert Rasmussen her fra sognet. Det umalede egetæ er i samklang med det øvrige interiør, og har det samme præg af ægthed og gedigent håndværk, som går tilbage til arkitekt Niels Jacobsen.

Stilen kaldes undertiden “højskolestil”, hvilket er et drilagtigt udtryk for, at denne grundtvigsk inspirerede byggeskik gik ind for at bevare gamle nordiske traditioner og almuestilens glæde ved det nøgne træværk og det enkle udtryk.

Robert Rasmussens arbejde bygger på den gamle gotiske tradition for at fremstille Jesu lidelse stærkt realistisk, og derved betone menneskenes ondskab og Guds hengivenhed.

Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden
heller giver du end tager
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.

(DDS nr. 192, vers 3)

Ved høstgudstjenesten den 21. september 2003 blev Ansgars Kirkes gave, et moderne krucifiks afsløret. Krucifikset var en gave til kirken fra læge Ingrid Sindø, der selv havde fået det som gave af kunstneren Niels Helledie en del år forinden.

Niels Helledie er født i Vendsyssel i 1927. Han er uddannet lærer, blev formningslærer, og igennem arbejdet med ler og træ begyndte hans kunst at udvikle sig. I et interview har han udtalt: “Min kunst gjorde mig kristen”. Da han blev spurgt, om hans krucifikser virker som prædikener, svarede han: “Jeg tror, evangeliet skal forkyndes med ordet, men at det skal fastholdes af billedet”.

Krucifikset er ophængt i Ansgargårdens indgangsparti.