Kirkebil


Hvis du er dårligt gående, bor i sognet og ønsker at deltage i en gudstjeneste, et arrangement eller en koncert, er du velkommen til at ringe til kirkens kontor på tlf. 66 16 42 52 for at bestille kirkebil. 

Fristen for at bestille kirkebil
Til gudstjeneste/arrangement på hverdage - kl. 12 dagen før.
Til gudstjeneste/arrangement lørdag eller søndag -  kl. 12 fredag.
Til gudstjeneste/arrangement på helligdage  - kl. 12 sidste hverdag før helligdagen.