Konfirmation

Konfirmation betyder bekræftelse.

Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen.

Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet.

Læs meget mere om konfirmation her.

 

Konfirmationer i Ansgars Kirke
2019 – 2022

 

Henriette Hørlücks Skole 7. a

2019            28. april

2020            26. april

2021            25. april

2022            24. april

Konfirmationen sker altid sidste søndag i april, med mindre denne er påskedag eller anden helligdag!


Vestre Skole 7. kl.

Til og med 2019 – er der konfirmation 2. søndag i maj!

2019            12. maj

------------------------------------------------

Fra og med 2020 – er der konfirmation 1. søndag i maj!

2020            3. maj

2021            2. maj

2022            1. maj

Konfirmander, der bor i Ansgars Sogn – eller har tilknytning hertil - konfirmeres her, uanset hvilken 7. klasse de går i.

Bopæls-sogne-tjek kan nemt ske her: www.sogn.dk


 

Hvis du har spørgsmål omkring konfirmation er du velkommen til at kontakte kirkekontoret eller præsterne.