Konfirmation

Konfirmation betyder bekræftelse.

Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen.

Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet.

Tilmelding til konfirmandundervisning sker fra hjemmesidens forside!

Læs meget mere om konfirmation her.

 

Konfirmationer i Ansgars Kirke
2020 – 2022

 

Henriette Hørlücks Skole 7. a

2020            26. april

2021            25. april

2022            24. april

Konfirmationen sker altid sidste søndag i april, med mindre denne er en helligdag!


Vestre Skole 7. kl.

 

2020            3. maj

2021            2. maj

2022            1. maj

Konfirmationen sker altid første søndag i maj, med mindre denne er en helligdag!

Konfirmander, der bor i Ansgars Sogn – eller har tilknytning hertil - konfirmeres her, uanset hvilken 7. klasse de går i.

Bopæls-sogne-tjek kan nemt ske her: www.sogn.dk


 

Hvis du har spørgsmål omkring konfirmation er du velkommen til at kontakte kirkekontoret eller præsterne.