Menighedsrådsmøde

OKT
31

Menighedsrådsmøde


Torsdag d. 31. oktober 2019, kl. 19:00
Ansgars Kirke, Søndre Boulevard 1, 5000 Odense, Danmark

Dagsorden kan ses her - eller i våbenhuset og i Ansgargården en uge før mødet. Referatet ses samme sted efter mødet.
Mødet er offentligt - alle er velkomne!