Babysalmesang

Babysalmesang


# Nyheder
Udgivet mandag d. 7. september 2020, kl. 10:49

Vi havde glædet os så meget til igen at skulle have babysalmesang, til at høre de små børn pludre og snakke og til igen at have sang og musik i kirken.

Men pga. Coronasituationen finder vi det desværre ikke forsvarligt at starte sæsonen op på nuværende tidspunkt. 

Vi følger situationen og hvis det hele ændrer sig, tager vi måske en ny beslutning.
Hold jer derfor orienteret på hjemmesiden og på vores Facebookside: Ansgars Kirke Odense.