Påskedag

Påskedag


# Nyheder
Udgivet søndag d. 12. april 2020, kl. 09:00

PÅSKEDAG

DER ER IKKE NOGET AT SE!

Påskemorgen forkynder, at Jesus er opstået fra de døde og at døden derfor har mistet sin knugende magt over mennesker.

Samtidig tyder al erfaring på det stik modsatte. Egentlig er det utroligt; man skulle have troet, at den forkyndelse ikke kunne have overlevet Jesu disciples død, og dog lyder den endnu.

Jesus er ikke synligt iblandt os, det behøves der ikke særlige evner for at konstatere, men i stedet for deraf at drage den konklusion, at så er Jesus altså død, hævder den kristne kirke trodsigt, at han er levende. Den påstår endda, at han er nær. Ja, den forkynder yderligere, at ingen er ham nærmere end den, der føler sig helt forladt. Synligt er han fraværende, men dette hans synlige fravær er bare et udtryk for, hvor nær han er ved hvert enkelt menneske.

Det er en mærkelig forkyndelse. Nogen vil sikkert sige, at det bare er ord og at erfaring jo er noget ganske andet. Hvis kirken ikke har andet at komme med end ord, så har den ingenting at komme med.

Og det er rigtigt, at det ”bare” er ord, for ord kan være utroligt bedrageriske - men de er det ikke altid. Ja, vi kan slet ikke undvære dem. De er nødvendige, fordi virkeligheden jo er større, end vi kan se. Vi bruger netop ord, når vi skal erfare noget, der ikke kan ses. Vi bruger ord, der hvor erfaringen ikke slår til.

Når det gælder Gud, så siger det jo sig selv, at hvis Gud var til at se, var der ingen grund til at tale om ham. På samme måde: hvis Jesu opstandelse var blevet filmet, så var der heller ikke brug for ord. Ordene om, at han ene af alle mennesker er genoprejst efter døden, kommer til, netop fordi der ingen øjenvidner var til det, der skete påskemorgen.

Ordene er ikke til for at dække over, at ingen så det ske, nej, ordene er tværtimod det stærkeste udtryk for, at det der skete her, gik over al forstand og stik imod al erfaring. Ordene træder ikke i stedet for virkeligheden, for der er tale om en virkelighed, som, indtil videre, kun kan komme til os gennem ord. Indtil videre, for evangeliet forkynder, at vi engang skal være Gud nær på en sådan måde, at ord ikke længere er nødvendige. Men indtil da …

Derfor er det måske alligevel ikke så underligt, at denne forkyndelse af Jesu opstandelse stadig er lyslevende, for troen forholder sig jo netop ikke til det, man kan se. Det er det, man ikke kan se, den prøver at give ord, fordi man ikke kan se det. Ellers var ordene jo overflødige.

En tryllekunstner prøver at skabe en illusion ved hjælp af fingerfærdighed og en hel masse ord. Man kan være helt sikker på, at når han taler mest, så er det for at ens opmærksomhed skal drages væk fra, hvad han egentlig foretager sig - for at man ikke skal se, hvad der sker.

Men i kristendommen er der ikke noget at se. Du skal ikke narres til ikke at se, hvad der sker med dig selv og dine nærmeste. Der er ikke noget, der skal skjules for dig. Hvis det var dødens virkelighed, som kristendommen ville snakke os til at overse, da ville den virkelig være utroværdig – være et illusionsnummer af værste skuffe.

Kvinderne kommer ud til graven påskemorgen. Graven er tom. En tom grav kræver en forklaring. Og der er to forklaringer i den lille fortælling. Den ene er den, at nogen har taget Jesus. Det er den forklaring, man må komme til, hvis man tror at virkeligheden kun er det, som kan ses. Den døde er borte, altså må han være et andet sted.

Men Jesus er ikke et andet sted. I tre ord kommer den anden forklaring på den tomme grav – Han er opstanden.

Det eneste, der er tomt i denne verden, er denne ene grav. Alt andet er fyldt af Jesus. Det er ikke til at se. Nej, for hvis det var til at se, var der jo steder, han ikke var. Sådan bliver den tomme grav ved disse ord til det eneste sted, hvor Jesus ikke kan træffes.

Hvorfor leder I efter ham her? Dette er det eneste sted, hvor han ikke er, så fra nu af behøver I aldrig mere at lede efter ham, for han er lige der, hvor I er.

Kristendommen giver ord til det, som ikke kan ses - alt det som er større end hvad vore øjne kan se -  Ordene giver os mod dér, hvor det, vi ser, vil tage modet fra os.

GLÆDELIG PÅSKE! Mikkel Holmegaard Larsen