Bibelsaloner

Bibelsaloner


# Nyheder
Udgivet tirsdag d. 30. juli 2019, kl. 00:00

Bibelsaloner

Bibelsalonerne startede i efteråret, men du kan sagtens være med til de sidste to. Husk dog tilmelding til kirkekontoret.

Vi samtaler med fælles udgangspunkt i den tekst, der er valgt til dagen. Alle kan komme til orde med opdagelser, betragtninger, fortolkninger og spørgsmål.
OBS: Skriftstederne er tænkt som forslag og oplæg – I er mere end velkomne til selv at læse videre og foreslå passager, der belyser emnet.
16. januar 2020 kl. 17-19

Treenighed - Fader, Søn og Helligånd (Gud i verden)

Læs: 1 Mos 1-2; Joh 1,1-16; Matt 1,18- 25; Matt 4,18-22; Matt 9,14-17; Matt 22,34-40; Matt 28,16-20; Joh 13,34-35; Joh 14,15-31; Joh 15,26-27; Joh 16,12- 13; ApG,2,1-13 mm.

20. februar 2020 kl. 17-19

Synd (og Nåde)

Læs: 1 Mos 3,1-24; 4,1-16; 22,1-19; 25,19-34; 37,1-36; Matt 5-7; Matt 9,14- 17; Matt 15,8-12; Matt 22,34-40; Matt 28,16-20; Mark 2,13-17; Luk 6,27-36 mm.